Tipy pro Vás v okruhu 10 km : Restaurace U Rytíře - Zábřeh (restaurace)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


pomník, památník Pomník - Zábřeh (pomník) 0.12 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

infocentrum Informační centrum - Zábřeh (infocentrum) 0.35 km

Informace o městě a okolí naleznete na domovské stránce Infocentra Zábřeh. Informační centrum Zábřeh se nachází v centru města v budově kulturního domu "Klub". Infocentrum Zábřeh nabízí:propagační materiály, informace o kulturních, společenských a ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička kříž - Zábřeh (kříž) 0.58 km

 Kříž na výpadovce směr Rovensko stojí v řadě topolů nedaleko silniční křižovatky.... pokračování

muzeum Farní muzeum - Zábřeh (muzeum) 0.67 km

Farní muzeum bylo založeno zábřežskými zvoníky z řad mládeže ve farnosti Zábřeh v roce 1996. Při koncepci farního muzea je uplatňován přístup snažící se co nejvíce posilovat původní vazbu mezi dílem, místem, kam náleží, a místními obyvateli. Tento pr... pokračování

historická budova Fara - Zábřeh (historická budova) 0.67 km

Budova fary je zařazená na seznam kulturních památek.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh (kostel) 0.68 km

Stojí na místě kostela připomínaného již roku 1350. Až do roku 1740 není o něm dostupnějších zpráv. V tomto roce bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela, protože ten sterý byl již velmi zchátralý. Došlo k tomu však až roku 1750, kdy byl kostel uzavře... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel - Zábřeh (kostel) 0.68 km

S první myšlenkou o postavení tohoto kostela přišli bratři Otto a Hermann Brassovi. Ti sem přišli v roce 1856. Dá se říci, že kostel vznikl náhodou, protože bratři neměli v plánu založi... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

muzeum Vlastivědné muzeum - Zábřeh (muzeum) 0.73 km

Dům Pod Podloubím, kde od 24. října 1998 opět sídlí zábřežské muzeum, je jedním z nejcennějších dokladů vývoje měšťanského domu na severní Moravě. Mezi jeho majitele patřili většinou přední zábřežští měšťané. Jedním z nich byl i rentmistr na Žerotíno... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

historická budova Dům Pod podloubím - Zábřeh (památka) 0.73 km

Je z památkového hlediska jedním z nejcennějších dokladů vývoje měšťanského domu. Patří k nejstarobylejším domům v Zábřehu. Byl to dům výsadní, právováreční, patřilo k němu hospodářství, zahrada za Horní branou, pole i louky. Jeho majiteli byli obvyk... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Městské hradby - Zábřeh (opevnění) 0.74 km

Zábřeh jako město měl opevnění v podobě hradeb. Jejich zbytky je možné vidět za zámkemv pohledu z Havlíčkovy ulice, a částečně i v zahradách domů směrem do ulice Zahradní. Původní hradby vedly od zámku po úbočí svahu k faře a Dolní bráně stála někde ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž u sladovny - Zábřeh (kříž) 0.76 km

Kříž stojí vedle chodníku, který lemuje ulici Havlíčkova. Od kříže dojdete po točité cestě do kopce až k Městskému úřadu a zámku.  ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek a hrad - Zábřeh (zámek) 0.78 km

Původní tvrz postavená na vysunutém ostrohu, přístupném jen ze strany od města. Přístup od tvrze chránil dlouhý vodní příkop, překlenutý padacím mostem v místech dnešních vstupních vrat do zámku. Tvrz byla rozšířena za Šternberků a Kravařů (ve 2. pol... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž na Rudolfově - Zábřeh (kříž) 0.79 km

... pokračování

drobná památka Morový sloup - Zábřeh (památka) 0.81 km

Morový sloup nechal v roce 1713 postavit panský sládek Karel Josef Počta jako poděkování, že město bylo uchráněno od moru. Je to pískovcový sloup s barokní sochou Panny Marie na vrcholu, na jehož dříku jsou dva reliéfy - sv. Trojice a Zvěstování Pann... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

kašna, fontána Kašna na Masarykově náměstí - Zábřeh (kašna) 0.81 km

Kamenná kašna na náměstí je cennou sochařskou prací neznámého kameníka z roku 1829. Vpředu na podstavci je vytesán znak a nad ním je umístěna lastura, do které sedící žena lije vodu ze džbánu. Kašna stojí na místě bývalého rybníčku, který byl zrušen ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž na ulici Morávkova- Zábřeh (kříž) 0.82 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

historická budova Radnice - Zábřeh (historická budova) 0.87 km

Radnice: V roce 1455 prodal Jiří Tunkl zábřežský měšťanský dvůr (bývalé fojtství) s domem ve městě. Z domku byla zřízena radnice, která v něm sídlila až do roku 1991. V současné době zde sídlí nově zřízená Galerie Tunklův dvorec.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž na ulici Havlíčkova - Zábřeh (kříž) 0.95 km

Mramorový kříž s nápisem v dolní části (Chraň nas Bože) a reliéfem světice. Postava Krista na kříži chybí.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Horní kostel sv. Barbory - Zábřeh (kostel) 1.01 km

Za horní branou stával velmi starý kostelík sv. Kříže /toto zasvěcení dokládá, že se jednalo o kostel zřízený ve 14. století/, u kterého již Jan st. Tunkl zřídil nadaci " za sebe a svého bratra, otce i matku". Tento kostelík byl v průběhu času využív... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž na ulici Kopečná - Zábřeh (kříž) 1.03 km

Kříž z roku 1917.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž na ul.Sokolská - Zábřeh (kříž) 1.08 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka na rozcestí k nemocnici - Zábřeh (kříž) 1.08 km

Pozůstatek drobné lidové církevní architektury z 18. století. Vypráví se, že jsou postavena na místě hromadného hrobu z třicetileté války. Pravděpodobnější však je, že Boží muka byla postavena v souvislosti se stavbou nového horního kostela. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Skalička (zámek) 1.17 km

Zámek se nachází na svahu zvedajícím se jihozápadním směrem za zábřežským nádražím. Leží uprostřed malého parku ve stejnojmenné, původně samostatné obci Skalička, která je od poloviny minulého století součástí Zábřeha. Od počátku 14. století je Skal... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

boží muka, kříž, kaplička Socha - Rovensko (socha) 1.2 km

Kříž pod lípou na křižovatce silnice Rovensko-Zábřeh a polní cesty. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Prokopa - Skalička (kaple) 1.37 km

Kaple stojící v horní části dříve samostatné obce Skalička byla vystavěna roku 1839, na což nás upomíná letopočet na pískovcovém portálu při vstupu do kaple. Z... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

boží muka, kříž, kaplička Boží muka u vodárny - Skalička (boží muka) 1.44 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička sv. Františka z Assissi - Postřelmov (kaplička) 1.48 km

Kaplička vystavěná při budování obchvatu na základech původní kaple dle dochovaných fotografií.  ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Zábřeh - Skalička (boží muka) 1.58 km

Boží muka v těsné blízkosti hřbitova ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.5000

boží muka, kříž, kaplička Kříž U Bořin - Zábřeh (kříž) 1.59 km

Kamenný kříž s nápisem "Láska je v oběti"... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga hřbitovní kaple - Rovensko (kaple) 1.62 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Rovensko (kříž) 1.68 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Ráječek (kaple) 1.72 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Skalička (Boží muka) 1.75 km

... pokračování

pomník, památník Pomník - Rovensko (pomník) 1.76 km

Kamenný pomník s orlicí a pamětní deskou s textem (Věnováno legionářům a padlým vojákům ve válce 1914-1920.) Kamenný pomním s textem (Věnováno obětem I. světová válka: Josef Bezděk, Antonín David, František Dajčar, Alois Hajtmar, Jan Héda, František... pokračování

lidová architektura Venkovská usedlost - Rovensko (lidová architektura) 1.78 km

Ochrana stav/typ uzavření : zapsáno do státního seznamu před r.1988 Památkou od : 3.5.1958 Číslo rejstříku ÚSKP : 30957/8-1111 Chráněno: obytná budova, výměnek, br&aa... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Zábřeh (hřbitov) 1.8 km

...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Rovensko (kříž) 1.8 km

... pokračování

lidová architektura Venkovská usedlost - Rovensko (lidová architektura) 1.8 km

Ochrana stav/typ uzavření : zapsáno do státního seznamu před r.1988 Památkou od : 3.5.1958 Číslo rejstříku ÚSKP : 45088/8-1110 Pamtatkově chráněna: obytná budova a stodola ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Ráječek (Boží muka) 1.8 km

Boží muka s letopočtem 2006... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Narozní panny Marie - Rovensko (kostel) 1.82 km

V roce 1856 byla na návsi postavena na náklady obce a z darů občanů kaple, v které se měly šestkrát ročně konat i mše. Jinak se chodilo do kostela v Zábřeze, případně v Postřelmově. V roce 1872 byly do kaple pořízeny varhany a v roce 1875 druhý zvon ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž u kaple - Rovensko (kříž) 1.83 km

Kamenný kříž nacházející se naproti vchodu do kaple.... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Rovensko (kříž) 2 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Rovensko (kříž) 2.11 km

Kamenný kříž s nápisy (Dokonáno jest), (JHS) a (Jdi poutníče zvěstuj domovině že my v cizině mrtvi ležíme. Tento kříž věnovala katolická omladina rovenská na památku místních padlých vojínů)... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka U Antoníčka - Rájec (boží muka) 2.38 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka u cesty - Rovensko (Boží muka) 2.38 km

 Trojboká Boží muka u cesty mezi Rovenskem a Postřelmůvkem.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

boží muka, kříž, kaplička Šubrtova kaplička panny Marie Bolestné - Zábřeh (kaplička) 2.4 km

Drobná lidová architektura obdélníkového půdorysu. Nad obdélným vchodem široká zděná římsa, boční fasády prolomeny vždy jedním oknem s půlkruhovým záklenkem. Fasády ukončeny oběžnou profilovanou korunní římsou, nad kterou je z čelní strany trojúhelní... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž u Nemile (kříž) 2.43 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Hráz býv. Malého Závořického rybníku (technická zajímavost) 2.44 km

Bývalá hráz rybniční soustavy. Rybníky zde vznikaly od 16. století podobně jako třeba v jižních Čechách, protože to v té době byl poměrně výnosný předmět podnikání. Velké rybníky se tehdy táhly od Bohutína až k Zábřehu, dnes z nich zbyly pouze rybník... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž u ZD - Postřelmov (kříž) 2.49 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 2.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž u cesty Rovensko-Svébohov (kříž) 2.59 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Jestřebíčko (kaple) 2.69 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž na hřbitově - Postřelmůvek (kříž) 2.7 km

... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Postřelmůvek (hřbitov) 2.71 km

Místní hřbitov se nachází na konci obce směrem Rovensko. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Jestřebí (kaple) 2.71 km

Bohoslužby se konají: PÁ  17:00 ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž u mlýna - Postřelmov (kříž) 2.72 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž Na Horách - Zábřeh (kříž) 2.72 km

Litinový kříž na kamenném podstavci s odcizeným reliéfem. Na zadní části soklu je uveden nápis (den 12 August 1816)... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička Nanebevzetí P. Marie - Postřelmov (kaplička) 2.75 km

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Příklad drobné sakrální architektury z konce 18. století, využívající jednotlivých prvků větších architektur, která se př&iac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

pomník, památník Pomník - Zábřeh (pomník) 2.79 km

... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Postřelmov (socha) 2.79 km

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Velmi kvalitní barokní sochařské dílo s neobyčejnou ikonografií sv. Jana Nepomuckého. Zapsáno do státního seznamu před r.1988 Památkou ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Jestřebí (kříž) 2.8 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv.Matouše - Postřelmov (kostel) 2.81 km

První písemně doložená zmínka o farním kostele sv. Matouše v Postřelmově pochází z r. 1409, ale kostel byl pravděpodobně postaven již ve 14. století zemany ze sousedních Zá... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

hřbitov, pohřebiště Hrobka Bukůvků z Bukůvky - Postřelmov (hrobka) 2.82 km

Nejvýznamnější historickou památkou obce Postřelmov je bezpochyby hrobka šlechtického rodu Bukůvků. Byla postavena v r.1592 v renesančním slohu. Dle smlouvy z r. 1612 mezi uvedeným zemským rodem na statku v Chromči a tehdejšími konšely Postřelmova př...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž u kostela - Postřelmov (kříž) 2.83 km

Barokní kamenný kříž před kostelem sv. Matouše. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple narození panny Marie - Nemile (kaple) 2.86 km

Revers o postavení kaple narození panny Marie sepsaný na faře v Zábřeze 25.2 1897 a schválen satrostou Nemile Antonínem Hrdinou 11.3. 1897.Pracoval na ní Jos.Hýbl čp.5 Nemile. Stavba již probíhala r.1887, cihly na ní se dělaly a vypalily na poli č.pr... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Archanděla Michaela - Postřelmůvek (kaple) 2.91 km

... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Postřelmov (pomník) 2.92 km

Umístění: před OÚ Nápis: UTRPENÍM K SVOBODĚ 1914 – 18 MRTVÝCH SLAVNÉ PAMĚTI A ŽIVÝM NA POSILU! 1914 HYBL KLEMENT, JANČ FRANTIŠEK, POLNAR JAN, TALÁČEK PETR, VEPŘEK FR... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

lidová architektura Venkovská usedlost - Postřelmov (lidová architektura) 2.94 km

Ochrana stav/typ uzavření : zapsáno do státního seznamu před r.1988 Památkou od : 3.5.1958 Číslo rejstříku ÚSKP : 15478/8-1095 POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Dochovaný ar... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga kaple - Rájec (kaple) 2.95 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Nemile (tvrz) 2.98 km

Středověká renesančně přestavěná tvrz. Roku 1617 ji kupuje za 10 tis. zlatých regent Žerotínových statků vladyka a rytíř Kryštof starší Huberck z Belnsdorfu. Původně patrová čtyřkřídlá stavba s uzavřeným poplužním dvorem. Dnes přizemní s dochovanou č... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Nemile (kaple) 3.01 km

 Filiální kaple sv. Václava v dříve samostatné obci Filipov dnes jen katastrální částí obce Nemile. Dle sepsaného reversu 10.2.1846 zámeckého hejtmana Bílka a zavázalo se ji postavit 25 členů. Zvon ve věžičce kaple byl posvěcen tehdejším Olomouckým a... pokračování

lidová architektura Venkovská usedlost - Postřelmov (lidová architektura) 3.01 km

Ochrana stav/typ uzavření : prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury Památkou od : 24.9.2002 Číslo rejstříku ÚSKP : 51944/9-105 Památkově chráněný ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Postřelmov (kříž) 3.11 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Prokopa - Postřelmov (kaple) 3.11 km

Ranně barokní kaple na okraji obce Postřelmov u silnice na Chromeč. POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Ojedinělá stavba svého druhu z konce 17. století, svým nápisem dokládající př... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž u silnice na Chromeč - Postřelmov (kříž) 3.29 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kríž - Postřelmov (kříž) 3.3 km

Kříž se nachází v blizkosti křižovatky ulic Vyhnálovská, Novodvorská a Zahradní... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Postřelmůvek (kaple) 3.3 km

Orientovaná drobná stavba z cihelného zdiva na obdélném půdorysu s kruhovým závěrem, otevřená v průčelí vchodem se stlačeným záklenkem, uzavřenými dvoukřídl&... pokračování

lidová architektura Venkovská usedlost - Postřelmov (lidová architektura) 3.31 km

zapsáno do státního seznamu před r.1988 Památkou od : 3.5.1958 Číslo rejstříku ÚSKP : 33997/8-1096 památkově chráněna obytná budova venkovské usedlosti a stodola ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Chromeč-Postřelmov (boží muka) 3.34 km

 Boží muka u spojovací silnice obcí Chromeč a Postřelmov... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 3.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž u Moravy - Leština (kříž) 3.44 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Martina - Lupěné (kaple) 3.46 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž u cesty - Svébohov (kříž) 3.61 km

Kamenný kříž u polní cesty vedoucí od Svébohova kolem vrcholu Háječek.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Hráz býv. Velkého Závořického rybníku (technická zajímavost) 3.64 km

Jedná o bývalou hráz rybniční soustavy v této části severozápadní Moravy. Rybníky zde vznikaly od 16. století podobně jako třeba v jižních Čechách, protože to v té době byl poměrně výnosný předmět podnikání. Velké rybníky se tehdy táhly od Bohutína a... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Chromeč (kříž) 3.72 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříz - Pobučí (kříž) 3.82 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Leština (kříž) 3.85 km

 Kříž leží 200m severně od obce u silnice na Lesnici.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Nepomuckého - Chromeč (kostel) 3.86 km

Bohoslužby se konají: NE  11:00ČT  18:30 - letní čas ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

boží muka, kříž, kaplička Kříz - Pobučí (kříž) 3.98 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana a Pavla - Pobučí (kostel) 3.99 km

Kostel byl vybudován v roce 1832. Na přelomu tisíciletí byl kostel značně zchátralý. Zrenovován. 21. června 2011 jej posvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V kostele se nekonají pravidel... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Václavov (kaplička) 4.02 km

... pokračování

muzeum Železniční skanzen - Lupěné (skanzen) 4.05 km

Rekonstrukce železničního koridoru Praha - Olomouc, z důvodu zrychlení železničního spojení, přinesla řadu technických úprav v podobě napřímení trati. K tomu došlo předevší... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Václava - Leština (kaple) 4.08 km

Kaple sv. Václava postavena v roce 1754.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

lidová architektura Venkovská usedlost - Leština (lidová architektura) 4.12 km

Lidová architektura z 1. poloviny 19. století Ochrana stav/typ uzavření : zapsáno do státního seznamu před r.1988 Památkou od : 3.5.1958 Číslo rejstříku ÚSKP : 16498/8-984 ... pokračování

pomník, památník Památník sovětských hrdinů - Leština (památník) 4.15 km

Památník sovětských hrdinů - podle návrhu V. Brzobohatého z roku 1951 Ochrana stav/typ uzavření : zapsáno do státního seznamu před r.1988 Památkou od : 3.5.1958 Číslo rejstříku ÚSKP : 30453/8-983 ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Svébohov (kříž) 4.18 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka u Pobučí (Boží muka) 4.26 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Vodní mlýn - Václavov (vodní mlýn) 4.27 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Socha sv. Filomény - Leština (socha) 4.27 km

 Socha sv. Filomény naproti hřbitovu v obci Leština. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Svébohov (kaplička) 4.29 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Leština (kříž) 4.4 km

Kříž na ulici Zálavčí.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelická kaple - Svébohov (kaple) 4.41 km

Nad své okolí vyniká stavbou evangelická modlitebna, která je památkovým objektem. Obyvatelstvo Svébohova bylo vždy české. Velkou úlohu v životě obce hrálo náboženství. Kromě katolíků se zde drželi odedávna i evangelíci, kteří se ve Svébohově připomí... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz